ಹುಡುಕಿ:

Wednesday, April 29, 2009

ಅವಳು....

ಸೀರೆಯುಟ್ಟು ಸುಮ್ನೆ ನಿಂತರೂ..

ಅದು ಪೋಸೆ...

ಹಳದಿ ಚೂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ತೋಟ ಹೊಕ್ಕರೆ..

ಚಿಟ್ಟೆಗಳಿಗೂ ಕನ್ಫ಼ೂಸೆ..

No comments: