ಹುಡುಕಿ:

Tuesday, July 21, 2009

ಒಂದು ಮಿಂಚೆಯ ಸುತ್ತಾ .....

ಇದು ನನ್ನ ಮತ್ತು ಚೈತ್ರ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಒಂದು ಮಿಂಚೆ ಸರಪಣಿ..ನಿಮಗೂ ಸಹ ಇಷ್ಟವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ನನ್ನದು...ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಓದಿ....


to be continued...
------------------------------------------------------------------------------------------
From: H S, Chaitra

Sent: Monday, July 20, 2009 2:24 PM

To: Veerabhadra Setty, Chandan

Subject: RE:

Wah wah, ee point of view channagide

Sariyo tappo gottilla, adre quite fun agide,
_____________________________________________

From: Veerabhadra Setty, Chandan

Sent: Monday, 20 July 2009 2:21 PM

To: H S, Chaitra

Subject: RE:

ಮನಸ್ಸನ್ನಂತೂ ಕೊಡಲಿಲ್ಲಾ..atleast ಕಿರುಬೆರಳಿನ ಉಗುರಾದರೂ ಕೊಡಲಿ ಎಂಬ ಬಯಕೆ..

ಮನದ ಗಳತಿಯಾದರು ಸರಿ..ಇಲ್ಲಾ ಪಾರಾಗಾನ್ ಚಪ್ಪಲಿ ಮಾಡಲ್ ಆದರೂ ಓಕೆ…
Thanks and Regards,

Chandan V

_____________________________________________

From: H S, Chaitra

Sent: Monday, July 20, 2009 2:15 PM

To: Veerabhadra Setty, Chandan

Subject: RE:


Edagalina kiri beralanna tagondu enu maduttiri ?

Nimmi hudugiyenu Paragon slippers modeling madabeke ?

Athava nagunagutta manada gelatiyaadare sake?
_____________________________________________

From: Veerabhadra Setty, Chandan

Sent: Monday, 20 July 2009 2:14 PM

To: H S, Chaitra

Subject: RE:


ನೂರು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಸೇರಿದರೂ.. ಚಂದ್ರನಾಗುವುದಿಲ್ಲಾ…

ಹೆಂಗೆಳೆಯರು ಸಾವಿರಾರಾದರೂ…ನನ್ನ ಹುಡುಗಿಯ ಎಡಗಾಲಿನ ಕಿರುಬೆರಳಿನ ಉಗುರಿಗೂ ಸಮರಾಗುವುದಿಲ್ಲಾ…


Thanks and Regards,

Chandan V

_____________________________________________

From: H S, Chaitra

Sent: Monday, July 20, 2009 2:08 PM

To: Veerabhadra Setty, Chandan

Subject: RE:


Novannu hanchikollodakkeee iruduvu geleyaru

Avalildre beda; Iddare innu bekaadastu hengeleyaru :)
_____________________________________________

From: Veerabhadra Setty, Chandan

Sent: Monday, 20 July 2009 2:07 PM

To: H S, Chaitra

Subject: RE:
ಮೂರು ಶಾಟು ಟಕಿಲಾ..ಅವಳನ್ನು ಮರೆಸುವುದಿಲ್ಲಾ…

ಈ ನೋವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಕೊಳ್ಳೋಣವೆಂದರೂ..ಬೇರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲಾ…


Thanks and Regards,

Chandan V

____________________________________________

From: H S, Chaitra

Sent: Monday, July 20, 2009 2:01 PM

To: Veerabhadra Setty, Chandan

Subject: RE:


Mooru shotu Taqeela ;)
_____________________________________________

From: Veerabhadra Setty, Chandan

Sent: Monday, 20 July 2009 11:47 AM

To: H S, Chaitra

Subject:

ದೇವದಾಸನಿಗಾದರೋ ಮರೆಯಲು...ಒಬ್ಬಳೇ ಪಾರು..

ಆದರೆ ನನಗೆ...ಸಾವಿರಾರು...

ಪಾರುವ ಮರೆಯಲು ದೇವದಾಸ ಹಿಡಿದ ಬಾಟಲಿ...

ಅವಳ ಮರೆಯಲು..ನಾ ಏನ ಕುಡಿಯಲಿ????


Thanks and Regards,

Chandan V

3 comments:

Chaitra said...

Damn good :) odi nange khushiyagta ide :D

Bharathi said...

Sakattagide......

So.....mi said...

superr kanri :)odi khushi aytu... eshtu chennagi kavivaniyallli ibru matadidiri :)